Hžadáme pozemky, chalupy a chaty na pekných miestach NA PREDAJ!

To „naj“ z našej ponuky ubytovania na Slovensku

Členstvo v Klube Literárnej a prázdninovej spoločnosti Tricio
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
CK- definícia pojmov z legislatívy
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
 

              Cestovná kancelária - jednoduchá definícia a definícia  pojmov z legislatívy

Základný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou tkvie v tom, že cestovná kancelária môže poskytova kombináciu služieb. Cestovná agentúra ponúka len jednu službu a predáva produkty iných cestovných kancelárií. Cestovné kancelárie sú povinné ma uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo ma uzatvorenú bankovú vinkuláciu.

Definícia pre živnos Prevádzkovanie cestovnej kancelárie podža zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov:

Cestovná kancelária (§ 3)
1. Cestovná kancelária je podnikatež, ktorý na základe živnostenského oprávnenia
organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu
2. Cestovná kancelária v rámci živnostenského oprávnenia podža odseku 1 ďalej
a. organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii na
účel jej ďalšieho podnikania,
b. ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich
kombinácie, c. sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú
agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovatežov
ubytovacích zariadení, usporiadatežov kultúrnych, športových a iných
spoločenských podujatí),
d. sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa
v týchto prípadoch musí uzatvori v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd
sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
e. predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány,
prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety.

Cestovná kancelária je povinná okrem povinností podža osobitného predpisu (§ 7)
a) po celý čas podnikania ma uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej
úpadku s poisovňou alebo by členom fondu, alebo ma uzatvorenú zmluvu o
bankovej záruke s bankou plniacou podmienky podža § 9 až 11 zákona,
b) označi prevádzkareň a propagačné a iné materiály určené pre objednávateža
slovami "cestovná kancelária" alebo "CK", ak toto označenie neobsahuje už jej
obchodné meno,
c) poverova výkonom sprievodcovskej činnosti len osoby, ktoré majú osvedčenie
o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.
d) Cestovná kancelária nesmie sprostredkova predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je
cestovnou kanceláriou [§ 3 ods. 2 písm. d)].
e) Oddelená ponuka a predaj služieb alebo samostatné účtovanie položiek toho istého
zájazdu nezbavujú cestovnú kanceláriu povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
f) Prevádzkovatežom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom
cestovnej kancelárie nesmie by fyzická osoba, ktorej v posledných piatich rokoch
bolo zrušené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie
alebo cestovnej agentúry z dôvodu porušenia povinností uložených zákonom alebo
z dôvodu úpadku. /5/

Na prevádzkovanie cestovnej kancelárie sa podža prílohy č.2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  vyžaduje:
-
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo
- úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore

(Do 1.6.2010 platili tieto požiadavky pre pridelenie živnosti cestová kancelária:
1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a 2 roky praxe v odbore alebo
2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a 3 roky praxe v odbore alebo
3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a 5 rokov praxe v odbore.)

Ako prevádzkova cestovnú kanceláriu, ak nespĺňate podmienky legislatívy?
Ak podmienky pre splnenie viazanej živnosti Cestovná kancelária nespĺňate, môžete ju získa prostredníctvom zodpovedného (zákonného) zástupcu, ktorý spĺňa podmienky pre vzdelanie a prax v cestovnom ruchu. Ak je zodpovedným zástupcom príbuzný v priamom rade, nemusíte s ním uzatvára pracovnú zmluvu, a teda ani odvádza povinné odvody do sociálnej a zdravotnej poisovne, čiže si nezvyšujete náklady hneď v úvode podnikania ako v prípade, keď je zodpovedným zástupcom cudzia osoba. Ďalšou možnosou je podnikanie v oblasti cestovného ruchu pod hlavičkou inej spoločnosti (viac info na grevicka@tricio.sk).

ČASTÉ OTÁZKY K TÉME:

 • Môže by zákonným zástupcom (zodpovednou osobou) aj taká osoba, ktorá už je zákonným zástupcom (zodpovednou osobou) v inej cestovnej kancelárii alebo agentúre?
  ,,Počas mojej praxe (vediem dve cestovné agentúry - Tricio a Slovenskedovolenky) som sa stretla s prekvapujúcou informáciou, našastie príjemnou - zákonný zástupca môže by zákonným zástupcom aj vo viacerých cestovných agentúrach alebo cestovných kanceláriách, pokiaž prevádzkuje internetový predaj, teda nie je evidovaný vo viacerých kamenných prevádzkach (chápem o tak, že by to fyzicky nestíhal a ažko by potom zákonným, a teda zodpovedným zástupcom). " Gabriela Revická

 • Ako si založi cestovnú kanceláriu alebo agentúru ak nespĺňate požiadavky?
  ,,Ak nespĺňam požiadavky pre založenie cestovnej agentúry alebo cestovnej kancelárie, je môj podnikatežský zámer vylúčený alebo mám ešte nejaké možnosti?"
  Odpoveď: Vytvorili sme produkt pre tých, ktorí majú záujem o prevádzkovanie cestovnej agentúry - viac informácií vám poskytneme po zaslaní vášho emailu na grevicka@tricio.sk


  Ďalšie informácie o legislatíve pre cestovné kancelárie a cestovné agentúruy-TU
  Chcete si založi vlastnú cestovnú kanceláriu alebo vlastnú cestovnú agentúru a neviete ako? Poradenstvo pre tých, ktorí hžadajú rýchle odpovede na otázky - www.cestovky.slovenskedovolenky.sk  alebo grevicka@tricio.sk 

 
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
 
odporúčame: pobyty so zÄžavou | darčekové poukazy | dovolenka s deĹĽmi | ubytovanie so psom | historické hotely | romantické pobyty | predaj leteniek | lyĹžovačka na Slovensku | ubytovanie na Liptove | vlastnĂĄ drevenica | pozemky na predaj | chata na Liptove | vĂ˝stavba drevenĂ­c - drevenice | kam na Slovensku | chaty a chalupy na predaj | letnĂĄ dovolenka s deĹĽmi | malĂŠ chaty na Slovensku | lacnĂŠ chaty | penziĂłn pri jazere | veÄžkĂŠ chaty na Slovensku | Knihy o Slovensku | VĂ˝lety v okolĂ­ Bratislavy | LevickĂ˝ hrad a okolie | BanskĂĄ Ĺ tiavnica a okolie | KalvĂĄria pri Banskej Ĺ tiavnici | SvätĂ˝ Anton | Okolie Banskej Ĺ tiavnice | ReviĹĄtskĂŠ PodzĂĄmďż˝ie | Čierny Balog a DobročskĂ˝ prales | Černy Balog a VydrovskĂĄ dolina | KrĂĄsna HĂ´rka - hrad | Betliar - kaĹĄtieÄž | VysokĂŠ Tatry | Pieniny | Pieniny - StarĂĄ Ä˝ubovňa | SpiĹĄskĂ˝ hrad | Liptov | Orava | VlkolĂ­nec | Ĺ pania dolina | Martin a okolie | Kremnica a hrad | Bojnice a hrad | Strečno - hrad | JavornĂ­ky a MalĂĄ Fatra | Trenčín a Trenčianske Teplice | GazdovskĂ˝ dvor na Myjave | KomĂĄrno - EurĂłpske nĂĄmestie | Filmy o Slovensku
@ 2003-2012 - www.slovenskedovolenky.sk - vĹĄetky prĂĄva vyhradenĂŠ!
AkÊkoĞvek publikovanie obsahu týchto strånok je povolenÊ len s písomným súhlasom majiteĞa portålu.
Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

partneri:

                    

Chcete vyda knihu? Pomôžeme vám!