Hžadáme pozemky, chalupy a chaty na pekných miestach NA PREDAJ!

To „naj“ z našej ponuky ubytovania na Slovensku

Členstvo v Klube Literárnej a prázdninovej spoločnosti Tricio
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
Zžavy, postup objednávania, všeobecné obchodné podmienky
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
 

ZźAVY, POSTUP OBJEDNÁVANIA, VŠEOBECNÉ PODMIENKY TRICIO, s.r.o. a Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

ZźAVY PRE KLIENTOV :

Našim stálym klientom poskytujeme nasledujúce zžavy:

- Pri opakovanom pobyte t. j. Vaša dovolenka v tom istom objekte - 5% ***

- Pri ďalšom pobyte platí pre našich klientov zžava minimálne - 3% ***  z celkovej ceny pobytu

- Za získanie nového zákazníka – bonus 8,30 Eur pri čerpaní akéhokožvek ďalšieho pobytu.

- V mimosezónnom období vieme stálym klientom zabezpeči špeciálne zžavy v závislosti od rozsahu a termínu objednávky. Na základe vašej požiadavky vám pripravíme presný návrh lepšej ceny. ***


Dôležité - pri uplatnení zžavy:
Pre potreby uplatnenia zžavy alebo bonusu je dôležité uvies v požiadavke /v objednávke informáciu o tom, kde ste s nami realizovali predchádzajúcu dovolenku. V prípade, že ste nám odporučili nového klienta, uveďte jeho meno a taktiež, kde bol realizovaný pobyt nového klienta. Ďakujeme za pochopenie./

*** tieto zžavy nie sú kombinovatežné s ďalšími zžavami


Postup objednávania je vežmi jednoduchý a poskytuje Vám na rozdiel od dovolenky, ktorú realizujete na priamu platbu ubytovatežovi niekožko výhod.

I. VYBERTE
si kam, kedy a v akom počte by ste sa radi ubytovali. Ak nemáte čas, zavolajte nám a zadajte Vašu požiadavku. Naši rezervátori Vám poradia a odporučia možnosti, ktoré sú najbližšie Vašej požiadavke.

II. OVERTE
si (e-mailom, telefonicky), či je objekt vo Vami preferovanom termíne vožný.

III. OBJEDNAJTE
si Váš pobyt a uveďte všetky potrebné údaje. Po registrácii Vašej objednávky Vám obratom odošleme objednávku spolu s informáciou o výške zálohy a doplatku. Záväzná objednávka obsahuje tiež "Všeobecné podmienky", všeobecne zvýhodnené pre stranu klienta.


IV. POTVRĎTE
vážnos Vášho úmyslu odoslaním podpísanej objednávky a zaplatením zálohy do 3 pracovných dní. Následne Vám pošleme „Ubytovací poukaz“ a ďalšie informácie o mieste Vášho pobytu. 

V. PREVOD VAŠEJ ZÁLOHY NA ÚČET UBYTOVATEĹA - ZAUJÍMAVÉ!!!
Prevod Vašej zálohy na účet ubytovateža realizujeme výhradne po Vašom spokojnom ukončení dovolenky. Po návrate z pobytu Vás naši rezervátori kontaktujú emailom, aby ste sa vyjadrili o Vašej spokojnosti alebo nespokojnosti s ubytovaním. V prípade, že sa do 3 dní po odoslaní nášho emailu nevyjadríte, zálohu prevedieme na účet ubytovateža. Ak sa vyjadríte o akejkožvek nespokojnosti s ubytovaním alebo so službami počas ubytovania, kontaktujeme ihneď nášho obchodného partnera - ubytovateža a žiadame ho o vyjadrenie k Vašej nespokojnosti. Ďalším postupom je buď oficiálna reklamácia, na základe ktorej sa blokuje úhrada za pobyt alebo akceptovanie vyjadrenia ubytovateža.

Dovolenky na Slovensku realizujeme od roku 1996. Naši klienti a kluboví klienti vedia, že sme garantom pre pekné dovolenky na Slovensku a v rámci našich nekomerčných aktivít hodnotíme služby cestovného ruchu.


     Všeobecné obchodné podmienky platné pre cestovné agentúry Tricio, s.r.o. a Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.:

 1. Cestovná kancelária Tricio, s. r. o. a Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o. (ďalej "CA") zabezpečujú ubytovacie služby, ktorých rozsah je uvádzaný v aktuálnych propagačných materiáloch.
 2. Objednávatežom pobytu a služieb môže by fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba.
 3. Pobyty a služby CA možno objedna priamo jej prostredníctvom ako i prostredníctvom jej zmluvných partnerov.
 4. Zmluvný vzah vzniká podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu oboma zmluvnými stranami a zaplatením zálohy na účet CA v lehote do troch pracovných dní odo dňa jej doručenia klientovi. Vyplnený a podpísaný originál zmluvy o obstaraní zájazdu pošlite obratom naspä.
 5. Po pripísaní zálohy na účet CA, alebo po doručení zálohy v prípade platby poštovou poukážkou vystaví CA klientovi Ubytovací poukaz a doručí mu ho. Pri pobytoch v penziónoch, hoteloch a pri kúpežných pobytoch je klient povinný najneskôr 35 dní pred nástupom na pobyt uhradi bankovým prevodom na účet CA (alebo poštovou poukážkou) doplatok, ktorého výška je uvedená v zmluve. Pri nástupe na pobyt je ubytovací poukaz platný iba s priloženým dokladom o včasnom zaplatení doplatku v plnej výške na účet, alebo adresu CA. (Ak je počet dní medzi podpisom zmluvy a nástupom na pobyt menší ako 35 dní klient uhradí zálohu vo výške 100% ceny pobytu). Pri pobytoch na chatách, chalupách a v súkromí platí klient doplatok na mieste pobytu ubytovatežovi.
 6. Reklamácie sa riadia platnými právnymi normami SR. CA navyše garantuje svojim klientom, že platba zálohovej čiastky bude na účet ubytovateža prevedená až po spokojnom návrate klienta z pobytu.
 7. Storno. Klient má právo kedykožvek pobyt stornova (jednostranne odstúpi od zmluvného vzahu). Musí tak urobi písomne, ak nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak. Za storno zo strany klienta prislúcha CA storno-poplatok v nasledovnej výške. Ak k stornu zo strany klienta došlo:
  30 – 15 dní pred nástupom na pobyt 50 % z ceny pobytu
  14 – 7 dní pred nástupom na pobyt 75 % z ceny pobytu
  7 a menej dní pred nástupom na pobyt 100 % z ceny pobytu
  Za predpokladu neoprávneného zrušenia pobytu v lehote 30 - 15 dní pred nástupom, má CA právo účtova si poplatok 5 € za administratívne úkony súvisiace so zrušením pobytu.
 8. Majitež objektu, ktorého sa pobyt týka môže od klienta požadova pri nástupe zaplatenie vrátnej kaucie (o výške vratnej kaucie musíte by vopred informovaní). Ide o čiastku, ktorá bude klientovi v plnej výške vrátená po ukončení pobytu a odovzdaní objektu v pôvodnom stave.
 9. Ak nie je v cene pobytu zahrnutý miestny poplatok, sú klienti povinní ho uhradi v hotovosti v mieste pobytu.
 10. Darčekové poukazy sú súčasou služby CA za predpokladu čerpania služieb CA.
 11. Využívanie služieb nad rámec uvedený v záväznej objednávke je klient povinný uhradi na mieste v hotovosti.
 12. Klient ručí počas pobytu za všetky prípadné škody na obývanom objekte v rozsahu platných právnych noriem SR.
 13. Klient dáva týmto súhlas, aby jeho osobné údaje boli spracované v informačnom systéme CA Tricio, s. r. o. (IS s názvom Cestovný ruch a oddych) alebo v systéme CA Tricio Literary & Holiday Company, s. r. o. (IS s názvom Rekreácia na Slovensku) v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - osobitné podmienky o ochrane osobných údajov.

  Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

Spä na hlavnú stránku

 
Silvester na chate na Slovensku - ubytovanie, dovolenka - chaty, penzióny, hotely
 
odporúčame: pobyty so zÄžavou | darčekové poukazy | dovolenka s deĹĽmi | ubytovanie so psom | historické hotely | romantické pobyty | predaj leteniek | lyĹžovačka na Slovensku | ubytovanie na Liptove | vlastnĂĄ drevenica | pozemky na predaj | chata na Liptove | vĂ˝stavba drevenĂ­c - drevenice | kam na Slovensku | chaty a chalupy na predaj | letnĂĄ dovolenka s deĹĽmi | malĂŠ chaty na Slovensku | lacnĂŠ chaty | penziĂłn pri jazere | veÄžkĂŠ chaty na Slovensku | Knihy o Slovensku | VĂ˝lety v okolĂ­ Bratislavy | LevickĂ˝ hrad a okolie | BanskĂĄ Ĺ tiavnica a okolie | KalvĂĄria pri Banskej Ĺ tiavnici | SvätĂ˝ Anton | Okolie Banskej Ĺ tiavnice | ReviĹĄtskĂŠ PodzĂĄmďż˝ie | Čierny Balog a DobročskĂ˝ prales | Černy Balog a VydrovskĂĄ dolina | KrĂĄsna HĂ´rka - hrad | Betliar - kaĹĄtieÄž | VysokĂŠ Tatry | Pieniny | Pieniny - StarĂĄ Ä˝ubovňa | SpiĹĄskĂ˝ hrad | Liptov | Orava | VlkolĂ­nec | Ĺ pania dolina | Martin a okolie | Kremnica a hrad | Bojnice a hrad | Strečno - hrad | JavornĂ­ky a MalĂĄ Fatra | Trenčín a Trenčianske Teplice | GazdovskĂ˝ dvor na Myjave | KomĂĄrno - EurĂłpske nĂĄmestie | Filmy o Slovensku
@ 2003-2012 - www.slovenskedovolenky.sk - vĹĄetky prĂĄva vyhradenĂŠ!
AkÊkoĞvek publikovanie obsahu týchto strånok je povolenÊ len s písomným súhlasom majiteĞa portålu.
Tricio Literary & Holiday Company, s.r.o.

partneri:

                    

Chcete vyda knihu? Pomôžeme vám!